ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: 600 €
ადგილმდებარეობა:  CASALNUOVO DI NAPOLI
ტელ:  3393689367

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: 800 €
ადგილმდებარეობა:  NAPOLI
ტელ:  3500330474

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  CATANIA
ტელ:  3334312883

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ ძიძა
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  PALESTRINA
ტელ:  3493518530

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი 24 სთ
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  NAPOLI
ტელ:  3296547276

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  MILANO
ტელ:  3356342269

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  OZIERI
ტელ:  3482446313