ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ დამლაგებელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  SIRACUSA
ტელ:  3456093763

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ დამლაგებელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  CROTONE
ტელ:  3388852177

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მიმტანი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  GALLIPOLI
ტელ:  3475942202

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი 24/სთ
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  NOVARA
ტელ:  3462335068

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი 24/სთ
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  SPOLTORE
ტელ:  3497183066

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა:  MARUGGIO
ტელ:  3505357627

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: CARINI
ტელ: 3890645769