თავშესაფრის სამსახური აცხადებს,(პოლიტიკო ასილო, ე.წ. კატეხაკი) რომ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და covid-19- ის გავრცელებილი უსაფრთხოების ზომების შესაბამისად, თავშესაფრის რეგიონული სერვისები საზოგადოებას წინასწარ დაგეგმილი პროგრამის გზით მოემსახურება. მხოლოდ წინაწარ დაგეგმილი ინტერვიუებისა და ჩანაწერების ჩათვლით.

რაც შეეხება იმ თავშესაფრის სერვისებს რომლებიც მოქმედებენ “ძალიან გაზრდილი რისკის” კატეგორიაში მყოფ რეგიონებში ან მუნიციპალიტეტებში, ისინი მოემსახურებიან მხოლოდ გადაუდებელ დოკუმენტებისა და აპელაციების (საჩივრების )შეტანას, ხოლო ინტერვიუები, საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნით 15 მარტამდე არ ჩატარდება.

სტატიის სრულიად წასაკითხად დააჭირეთ ქვემოთ მითითებულ ფოტოს

ეს სერვისებია: ΠΓΑ ალინოს, პირეას, დასავლეთ საბერძნეთის, სალონიკის, კრეტას, სამუ და ხიუ, ასევე სისხლის სამართლის პატიმრების განაცხადების განხილვა, პაკისტანის მოქალაქეთა განაცხადების განხილვა, საერთაშორისო დაცვის პროგრამების გამოკვლევა, ალბანეთის – საქართველოს და კორინთის მოქალაქეების განაცხადების განხილვა.

შეგახსენებთ, რომ პირბადის გამოყენება სავალდებულოა საზოგადოებისა და პერსონალის მიერ, როგორც შენობის შიგნით, ასევე, მის გარეთ.

წყარო exclusivetv.ge