პირის ნაცვალსახელები – Pronomi personali
Singolare: 
io – მე
tu – შენ
lui (maschile), lei (femminile) – ის
Lei – თქვენ (თავაზიანი ფორმა)

Plurale:
noi – ჩვენ
voi – თქვენ
lei (femminile) – ის loro – ისინი
Loro – თქვენ (თავაზიანი ფორმა)

— Lei და Loro – “თქვენ “ მიმართვის თავაზიანი ფორმაა და ყოველთვის ზმნის მესამე
პირთან გამოიყენება:
Lei ha un libro? – თქვენ გაქვთ წიგნი? (ერთი პირისადმი მიმართვისას)
Loro hanno un libro? – თქვენ გაქვთ წიგნი? (ორი ან მეტი პირისადმი მიმართვისას)
— არაწესიერი ზმნა avere – ქონა,ყოლა (ახლანდელი დრო ) – Il verbo avere (indicativo presente)
io ho – მე მაქვს,მყავს. Ho 32 anni – მე 32 წლის ვარ.
tu hai – შენ გაქვს,გყავს. Hai fame ? – გშია?
lui/lei ha – მას აქვს,ჰყავს. Lui ha freddo, lei ha caldo- მას (მამრ. სქ.) ცივა, მას (მდედრ. სქ.) კი
ცხელა.
Lei ha – თქვენ გაქვთ,გყავთ (თავაზ. ფორმა). Lei ha fretta? – (თქვენ) გეჩქარებათ?
noi abbiamo – ჩვენ გვაქვს,გვყავს. Noi abbiamo un gatto – ჩვენ კატა გვყავს.
voi avete – თქვენ გაქვთ,გყავთ. Avete sete? – გწყურიათ?
loro hanno – მათ აქვთ,ყავთ. Loro hanno una lezione – მათ გაკვეთილი აქვთ.

უარყოფითი ფორმა

io non ho – მე არ მაქვს
tu non hai – შენ არ გაქვს
lui/lei non ha – მას არ აქვს
Lei non ha – თქვენ არ გაქვთ (თავაზიანი ფორმა)

noi non abbiamo – ჩვენ არ გვაქვს
voi non avete – თქვენ არ გაქვთ
loro non hanno – მათ არ აქვთ

Avere freddo – გციოდეს , avere caldo – გცხელოდეს , avere fame – შიმშილი, avere sete – წყურვილი,avere mal di testa – თავის ტკივილი, avere sonno – ძილი(ძილის ნდომა),avere fortuna – (გამართლება,იღბლის ქონა), avere fretta – აჩქარება, avere paura – შიში, avere appetito – მადის ქონა

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here