ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ ღამის მომვლელი
ანაზღაურება: 500 €
ადგილმდებარეობა: კატანზარო
ტელ: 3714748231

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ დამლაგებელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: რომი
ტელ: 3356094305

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი H24
ანაზღაურება: 1,300 €
ადგილმდებარეობა: მარტილაგო
ტელ: 3356252224

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: მომვლელი
ტელ: 3209215840

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მომვლელი
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: ნეაპოლი
ტელ: 338-869-0376

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ დამლაგებელი
ანაზღაურება: 10 €
ადგილმდებარეობა: ბუსტო არზიციო
ტელ: 3516156911

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ მოლარე
ანაზღაურება: უცნობია
ადგილმდებარეობა: რიმინი
ტელ: 338 2230535

ვაკანსიის აღწერა: ესაჭიროებათ
ანაზღაურება: 500 €
ადგილმდებარეობა:
ტელ: