Home Tags თავშესაფრი ესპანეთში

Tag: თავშესაფრი ესპანეთში

ესპანეთში ლტოლვილთა ჩაბარების წესები შეიცვალა

ესპანეთში ქართული სახლის საჯარო უწყების თანახმად 2021 წლის 1 იანვრიდან ესპანეთში ლტოლვილთა და მიგრანტთა ჩაბარების წესები და პროგრამები შეიცვალა, წყაროდ მოყვანილ ესპანურ სტატიაში განმარტებულია...

უახლესი სიახლეები