საქართველოს საელჩო სლოვენიაში თანამოქალაქეებს მიმართავს. დიპლომატიური უწყება  საქართველოს მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ 15 იანვრის ჩათვლით მომსახურების მიღება მხოლოდ გადაუდებელი სიტუაციების დროს შეეძლებათ.

საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2021 წლის 3 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით პერიოდი განისაზღვრა უქმე დღეებად.

შესაბამისად, 2021 წლის 1 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთათვის მომსახურება ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ გადაუდებელი/ფორსმაჟორული სიტუაციების დროს.

კერძოდ, შემდეგ შემთხვევებში:

• ბუნებრივი კატასტროფა;

  • ნებისმიერი შემთხვევა, როდესაც საფრთხე ექმნება ან შეექმნა მოქალაქეთა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას;
  • საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალება/გადმოსვენება;
  • სამგზავრო დოკუმენტის დაკარგვა;
  • საქართველოს მოქალაქის ადგილსამყოფელის დადგენა“, – ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში.