საბერძნეთის მიგრაციის სამინისტროს განცხადება თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ.

თავშესაფრის მაძეიებლთა განმცხადებლების ბარათების მოქმედების ვადა განახლდება 2021 წლის 31 მარტამდე, მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული ბარათის ვადა ამოწურულია.

სტატიის სრულიად წასაკითხად დააჭირეთ ქვემოთ მითითებულ ფოტოს

ამ პერიოდის განმავლობაში ძველი ბარათების მფლობელებს შეუძლიათ ახლის მიღება კომპეტენტური სამსახურებისგან.