საბერძნეთის მაშტაბით მაღაზიები იხსნება ორშაბათს, 18 იანვარს, აკრძალულია საყიდვლებზე მუნიციპალიტეტის გარეთ მგზავრობა. საუიდვლებზე გასვლა მხოლოდ SMS– ის გაგზავნით 13033-ზე იქნება ნებადართული.

გასვლის დროის შეზღუდვით, ჯერჯერობით საპარიკმახეროები არ გაიხსნება.

სტატიის სრულიად წასაკითხად დააჭირეთ ქვემოთ მითითებულ ფოტოს

DNews– ის ექსკლუზიური ინფორმაციით, ახალ ვითარებას, რომელიც ჩამოყალიბდება, ექნება შემდეგი მახასიათებლები:

18 იანვრიდან, ნებადარული იქნება საყიდვლებზე გასვლა მხოლოდ SMSის გაგზავნით 13033ზე განსაზღვრული კოდით (2).მაღაზიები იმუშავებენ click away –ის რეჟიმში რაც უკვე გარკვეულია. რაც შეეხება ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის, ისინი იმუშავებენ click in shop -ის რეჟიმში.

მუნიციპალიტეტის გარეთ გადაადგილება საყიდვლებზე აკრძალულია, რაც შეეხება საყიდვლებზე გასვლის დროს, მხოლოდ სამი საათის ფარგლებში იქნება ნებადართული.

Exclusive TV