უზენაესი სასამართლოს პროკურორის მოადგილის ხარალამბოს ვურლიოტისის, საბერძნეთის პოლიციის შტაბის, უცხოელთა დირექტორატის თანამშრომლის განცხადებით საბერძნეთში უცხოელთა დეპორტაციის კანონი იცვლება.

ახალი სისხლის სამართლის კოდექსის 74-ე მუხლში ცვლილებები შედის და No 2/2021 გადაწყვეტილების თანახმად დეპორტაცია ანულირდება.

სტატიის სრულიად წასაკითხად დააჭირეთ ქვემოთ მითითებულ ფოტოს

ახალი სისხლის სამართლის კოდექსის 74-ე მუხლი, რომელიც ძალაშია 1.7.2019 წლიდან, და აწესებდა უცხოელთა დეპორტაციას, რომელსაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით სავალდებულო იყო. ამიერიდან უქმდება ამავე სასამართლოს გადაწყვეტილება და ჯარიმა .

ვურლიოტისის მოსაზრებით ახალი სისხლის სამართლის კოდექსის მე -2 მუხლი ამიერიდან ადგენს ყველაზე მსუბუქ სისხლის სამართლის რეტროაქტიულობის პრინციპს, ”ეს უფრო მსუბუქი კანონია, რომელიც შეიცავს ბრალდებულისთვის უფრო ხელსაყრელ დებულებებს”, ანუ ”მოქმედებს ყველაზე მსუბუქი დებულება, თუნდაც ძველი კანონი”.

აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით უცხოელთა დეპორტაცია თითქმის შეუძლებელი ხდება , ხოლო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც უცხოელის დეპორტაციის განაჩენს გამოიტანს აღარ აღსრულდება და სავლდებულო არ იქნება.

წყარო exclusive Tv