შვებულების განმარტება და პრინციპები:

შვებულება არის დასვენების პერიოდი, რაც დასაქმებულ პირს ფიზიკური და გონებრივი ენერგიის აღდგენის საშუალებას აძლევს.
იტალიის კონსტიტუციის თანხმად, ყველა დასაქმებულ პირს უფლება აქვს გამოიყენოს ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულება.

იტალიის კონსტიტუცით დადგენილი ნორმების თანახმად, დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის ბათილად ჩაითვლება ყველა ხელშეკრულება, რომელიც მიზნად ისახავს დასაქმებულ პირს ხელი შეუშალოს ამ უფლების სწორად გამოყენებაში.

სტატიის სრულიად წასაკითხად დააჭირეთ ქვემოთ მითითებულ ფოტოს

შვებულების ფუნქციაა დასაქმებულ პირს, მიეცეს დასვენების საშუალება, რათა შეძლოს ფსიქო-ფიზიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნება და სოციალურ და ოჯახურ ცხოვრებაში ჰქონდეს აქტიური მონაწილეობის საშუალება.

წყარო EXCLUSIVETV.GE