იტალიის რესპუბლიკაში, ოფიციალურად 5.039.637 მილიონი უცხოელია რეგისტრირებული. ამის შესახებ ინფორმაცია იტალიის სტატისტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზეა განთავსებული. 5.039.637 უცხოელი, მოსახლეობის 8,04 % შეადგენს.

სტატიის სრულიად წასაკითხად დააჭირეთ ქვემოთ მითითებულ ფოტოს

2019 წლის მონაცემებით, იტალიის რესპუბლიკაში რეგისტრირებულია და ლეგალურად ცხოვრების უფლება მინიჭიებული აქვს 15.667 ქართული ეროვნების მქონე პირს.

აღასნიშნავია ის ფაქტი, რომ იტალიაში ლეგალიზაციის კანონი რვა წლის მანძილზე არ გამოსულა. 2020 წელს კი იტალიის მთავრობამ, ლეგალიზაციის კანონი მიიღო, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა. შესაბამისად ლეგალიზაციის კანონის დასრულების შემდეგ, სავარაუდოდ იტალიაში მცხოვრები ქართული ეროვნების მქონე პირთა სტატისტიკა, მნიშვნელოვნად გაიზრდება.

გთავაზობთ ცხრილს რეგიონების მიხედვით.

ხათუნა შარაძე
წყარო exclusivetv.ge