იტალიის რესპუბლიკის სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყენებული ინფორმაციის თანახმად, იტალიაში უმუშევრობის დონე დეკემბერში 0.4% -ით შემცირდა. ნოემბერში 101,000 ერთეულით დავარდა. იტ.სტატი ხაზს უსვამს იმას, რომ 2019 წლის დეკემბერთან შედარებით წლევანდელი მაჩვენებებლი 444,000 ნაკლებია (-1.9%).

დასაქმების შემცირება მოხდა მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებთან, როგორც ოფიციალურად დასაქმებულების, ასევე თვითდასაქმებულების, რომელიც ყველა ასაკობრივ ჯგუფს შეეხო, გარდა 50 წელზე ზევით ასაკისა.

სტატიის სრულიად წასაკითხად დააჭირეთ ქვემოთ მითითებულ ფოტოს

დეკემბერში უმუშევრობის დონე 9.0% -მდე გაიზარდა. ახალგაზრდებში ეს მაჩვენებელი ასევე იზრდება და 29,7% -ს შეადგენს. ჯამში იტალიაში 2, 257, 000 ადამიანი დარჩა უმუშევარი, ნოემბრის თვეში 34,000 ერთეულით, ხოლო 2019 წლის დეკემბრის მონაცემებით 222,000 ერთეულით შემცირებული.

იტ.სტატის მონაცემებით, მაჩვენებელზე გავლენას ახდენს სამუშაოების დაბლოკვა და სამსახურიდან დათხოვნა.

ხათუნა შარაძე
წყარო exclusivetv.ge