რა ხდება თუ იტალიის სამართალმდავცავი ორგანოს თანამშრომელი დააკავებს უცხოელს და გადაიყვანს პოლიციაში

პირის დაკავების შემდეგ პროკურორი (მისი მოადგილე) გადაწყვეტილებას იღებს, უნდა დარჩე თუ არა დაკავებული პოლიციაში. დაკავებული არ არის ვალდებული უპასუხოს მათ კითხვებს.

სტატიის სრულიად წასაკითხად დააჭირეთ ქვემოთ მითითებულ ფოტოს

გამომძიებელი უზრუნველყოფს, რომ დაკავებულ პირს ჰყავდე ადვოკატი დაკავებიდან, რაც შეიძლება სწრაფად. ადვოკატი თავად უკავშირდება დაკავებულს. დაკავებულ პირს, შეუძლია აიყვანოს, მისთვის ნაცნობი ადვოკატი. ამ შემთხვევაში, ამის თაობაზე უნდა აცნობო გამომძიებელს.

დაკავებულ პირს შეუძლია მის ადვოკატს კონფიდენციალურად ესაუბრო. დაკითხვამდე, დაკავებულ პირს უფლება აქვ კონსულტაცია გაიარო მის ადვოკატთან. დაკავებული პირის ადვოკატს, უფლება აქვს დაესწროს დაკითხვას;

დაკავებული თუ არ საუბრობ იტალიურ ენაზე, არ ესმი, ან ცუდად ესმი იტალიური ენა აქვს თარჯიმნის ყოლის უფლება. ამის შესახებ უნდა აცნობო გამომძიებელს, რომელიც მოიწვევს თარჯიმანს. თარჯიმანს, ასევე შეუძლია ადვოკატთან საუბრისას დახმარება გაუწიოს დაკავებულ პირს.

თუ დაკავებული პირი მიიღებ დაკავების ორდერს და ის თქვენთვის უცნობ ენაზეა შედგენილი, უფლება გაქვთ მოითხოვოთ ორდერის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილების თარგმანი.

დაკავებულ პირს უფლება აქვს მოითხოვოს ექიმი ან გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, ასევე მედიკამენტები. მოთხოვნა უნდა გამომძიებელს  აცნობოს.

exclusiveTV,ge