იტალია კლიმატის მიგრანტებს კარს უღებს. ამის შესახებ განკარგულებას ხელი, გასული წლის დეკემბერს მოეწერა.

ვინ არიან კლიმატის მიგრანტები? ეს არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც ბუნებრივი კატასტროფების, ზღვის დონის აწევის გამო, ტერიტორიის დაკარგვისგან, გვალვის და წყლის, ან ენერგორესურსების ნაკლებობის გამო უწევთ თავიანთ ქვეყნების დატოვება.

სტატიის სრულიად წასაკითხად დააჭირეთ ქვემოთ მითითებულ ფოტოს

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის შეფასებით, 2050 წლისთვის 200-250 მილიონი ადამიანი შეიცვლის ქვეყანას, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო.

ეს ნიშნავს, რომ არც ისე შორეულ მომავალში მსოფლიოში 45 ადამიანიდან 1 ადამიანი გარემოსდაცვითი მიგრანტი იქნება.

ავტორი: ხათუნა შარაძე
თარგმნა: მარიამ ცენტერაძე
Წყარო: exclusivetv.ge