იტალია ვირუსული ინფექციების წინააღმდეგ. გახდება თუ არა სავალდებულო კოვიდ ვაქცინაცია

იტალიის კონსტიტუციის 32 მუხლი იძლევა თავისუფლებას, უარყო ნებისმიერი ფორმის სანიტარიული ჩარევა, მათ შორის ვაქცინაციის ჩათვლით, თუ ეს უკანასკნელი არ არის დაკანონებული სახელმწიფოს მიერ და არ გახლავთ სავალდებულო. იტალიაში აცრების ვალდებულებაზე დღემდე არაერთი შემთხვევა გახლავთ ცნობილია.
ესენია: სავალდებულო

აცრა დიფტერიის წინააღმდეგ (1939 წ.),
ტეტანუსის წინააღმდეგ (1963-1981 წწ.)
პოლიომიელიტის წინააღმდეგ (1966 წ.)
B ვირუსული ჰეპატიტის წინააღმდეგ (1991 წ.)
ტუბერკულოზის წინააღმდეგ (2000 წ.) და ასე შემდეგ.

დღეს-დღეობით იტალიის ტერიტორიაზე კოვიდ ვაქცინაცია, არანაირი ნორმით არ გახლავთ სავალდებულებულო.

ხათუნა შარაძე
მელი თურმანიძე
Exclusive TV